Lịch sử của những món ăn được yêu thích

 

Sự phát triển của kinh tế, xã hội và khoa học kỹ thuật trên thế giới khiến toàn cầu hóa ngày càng diễn ra một cách mạnh mẽ. Ngày nay, chúng ta có thể tiêu dùng những hàng hóa, dịch vụ của hầu hết mọi nơi trên thế giới. Chắc hẳn nhiều món ăn bạn mê mẩn xuất phát từ những nước khác.

Tuy nhiên, bạn đã biết được rõ nguồn gốc món ăn mà bạn yêu thích? Trong quá trình đi qua nhiều nước, các món ăn đã được thay đổi và phát triển như ngày nay. Tìm hiểu lịch sử những món ăn yêu thích trong infographic dưới đây.

Theo Tinh Tế