Giỏ hàng

Cuộc sống qua ảnh ngược sáng

Bình minh trên đồng muối của tác giả Đỗ Hữu Tuấn. Ảnh chụp các công nhân đang cào muối trên đồng muối Hòn Khói.

Cuộc sống miền biển của tác giả Võ Thị Bạch Yến.

Đánh cá trích của tác giả Nguyễn Đức Trường. Lời tựa: “Ngày mới của mọi người là kết thúc một ngày lao động mệt nhọc của những ngư dân với công việc phải bắt đầu từ sáng sớm”. Thiết bị: máy Canon 60D. Thông số ảnh: 1/200 giây, f/14, 18 mm, ISO 100.

Biển gọi của tác giả Võ Thị Bạch Yến.

Qua vùng khô hạn của tác giả Đỗ Hữu Tuấn. Ảnh chụp buổi chiều trên đồi cát Mũi Né.

Ra chợ của tác giả Đỗ Hữu Tuấn.

Hoàng hôn trên đồi cát Phan Thiết của tác giả Du Chi Hung.

Chiều – tàn – sống của tác giả Hoàng Tuấn Anh. Lời tựa: “Chiều đã tàn, hoa đã rụng nhưng sự sống vẫn mãnh liệt!” Thiết bị: máy Canon 400D.

Chiều ngoại ô. Lời tựa: “Chiều buông nắng hoàng hôn khuất xa chân trời / Chiều ngoại ô, gió khẽ luồn tóc em”. Thiết bị: máy Canon 60D. Thông số ảnh: 1/125 giây, f/4, 55 mm, ISO 250.

Về nhà của tác giả Minh Phùng. Ảnh chụp cánh đồng ngao Tiền Hải. Thiết bị: máy Canon 30D. Thông số ảnh: 1/1.000 giây, f/16, 70 mm, ISO 250.

Hải Mỹ
Theo Số Hoá