Menu

Giỏ hàng

Clip quay bởi Canon EOS 7D- Được xử lý với Twixtor

Clip được quay bởi Canon EOS 7D trong điều kiện ánh sáng yếu.

50mm 1.8 lens at 1.8, iso 1600, 720p at 60fps.

Theo hocvieneos

x