Giỏ hàng

Chính sách bảo hành

I.ĐIỀU KHOẢN CHUNG VỀ BẢO HÀNH CHO TẤT CẢ SẢN PHẨM 
(Warranty common terms applied for all products)

1.Khi mang máy đến sửa chữa tại các trung tâm bảo hành, người mua phải xuất trình phiếu bảo hành trước khi mọi yêu cầu được đáp ứng

When service are needed, the user must present this warranty card to warranty center’s staff before any requiments are responded.

2.Phiếu bảo hành phải còn nguyên vẹn, không bị tẩy xoá sửa đổi và phải còn đầy đủ thông tin yêu cầu.

Tem bảo hành phải có đầy đủ thông tin yêu cầu.Tem bảo hành phải còn nguyên vẹn, không bị dán chồng bởi tem khác.

Wanrranty card must be intact, completely filled with required information and must not be erased or edited. Warranty stamp must be intact and not be overlaid by any other stamps.

3.Chính sách bảo hành đối với 1 số vật tư đặc biệt :

– Đầu phun không được bảo hành

– Mực máy in: Áp dụng chính sách 1 đổi 1 cho các sản phẩm mực tuân thủ theo đúng các điều khoản bảo hành chung, lượng mực đã sử dụng không quá 50% trọng lượng mưc gốc và bản in bị lỗi.

– Đèn máy chiếu: Bảo hành 500 giờ hoạt động hoặc 3 tháng tuỳ theo điều kiện nào đến trước

– Các phụ kiện (pin, thẻ nhớ…)theo máy và các thiết bị chọn thêm của Camera, Camcorders …không bảo hành.

-Máy selphy: Bảo hành 1 năm hoặc 3000 bản in, tùy theo điều kiện nào đến trước.

– Máy photocopy: Chỉ bảo hành cho Board mạch điện & điện tử với điều kiện phải có:1/ Biên bản lắp đặt & bàn giao máy; 2/Xác nhận về hư hỏng phát sinh của khách hàng sử dụng máy.

Các sản phẩm khác do Công Ty Lê Bảo Minh phân phối không nằm trong danh sách này sẽ được bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Tất cả các dịch vụ bảo hành theo quy định, bảo trì miễn phí được thực hiện tại các trung tâm bảo hành của Lê Bảo Minh trên toàn quốc.

Warranty policy for special items used in variety of products:

– Print head: No warranty

– Print cartridge: Item for item exchange for all Cartridge follow warranty, common terms, and the weight of ink used must not be over 50% of original ink in cartridge and has error in printed documents.

-Lamp of Projectors: Warranty within 500 working hours or 3 months depend on whichever comes first.

-Accessories (Battery, Memory card, Charger…) an options of cameras, Camcorder: No warranty

-Selphy: Warranty 1 year or 3000 prints, whichever comes first.

-Photocopiers: Warranty only for Electrical & Electrical Boards with mandatory requipments: 1/ Machine Installation Report and; 2/ Problem Confirmation Report of end user.

Other products provide by Lê Bảo Minh Co. not listed here will be warranty follow manufacturer’s standard.

All warranty, free maintenance will be performed at Warranty Center of bis Co.

II. SẢN PHẨM KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH NẾU BỊ HƯ HỎNG DO:

(Products will not be warranty if damages were caused by)

Sử dụng không đúng cách, bất cẩn, nghịch phá, để vật lạ (kẹp giấy, côn trùng, chất lỏng…) rơi vào sản phẩm, do sử dụng vật tư linh kiện không chính phẩm, không được nhà sản xuất khuyên dùng hoặc không do Lê Bảo Minh cung cấp.

Misuse, negligence or tampering of the equipment, foreign objects (paper clip, insecct, liquid…)fall inside the equipment, use of supplies, spare parts that are not genuine, not recommended by manufacturer or not provided by bis Co.

Lỗi của các thiết bị ngoại vi kết nối với máy (phần mềm, phần cứng của máy tính, máy in)

Fault of peripheral devices connected with products (software and hardwares of PC, Printer…)

Hoả hoạn, ngập lụt, sét đánh, cháy nổ, và các loại thiên tai khác.

Fire, flood, lighting strike, explosion, and other natural disasters.

Công ty Lê Bảo Minh