Menu

Giỏ hàng

Ảnh màu về Việt Nam trong năm 1915

1. Hút thuốc phiện tại Hà Nội năm 1915

2. Thuốc phiện hút thuốc lá tại Hà Nội.

3. Đường phố ở Hà Nội, 1914-1915,

4. Một đường phố ở Hà Nội năm 1915

5. Trong khu mua sắm của Hà Nội.

6. Tàu thuyền ở Hà Nội.

7. Shack Trung Quốc tại Hà Nội.

8. Paul Doumer cầu tại Hà Nội.

9. Xem cầu từ xa.

10. Quan (Trung Quốc) gần Hà Nội: trưởng quân sự, thống đốc của tỉnh và hoàn hảo.

11. Bến du thuyền ở Hải Phòng.

12. Xem Vịnh Hạ Long – một trong những nơi đẹp nhất trên thế giới.

13. Những vách đá kỳ lạ của Vịnh Hạ Long.

14. Thống đốc Bắc Bộ với gia đình.

15. Các nhà cung cấp đường phố Bắc Bộ.

16. Thị trường làng ở Bắc Kỳ.

17. Các nữ tu sĩ của giáo phái của Ba Cõi.

18. Khu vực At-Chăm.

19. Người đứng đầu của các quan chức bang và thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo nhiepanh

x