Menu

Giỏ hàng

Chính thức thành lập đội bóng đá Công ty Lê Bảo Minh ( viết tắt Lê Bảo Minh FC )

Tiến tới chuyên nghiệp hóa hoạt động của Đội bóng Lê Bảo Minh, tạo một sân chơi lành mạnh cho các thành viên; phát huy tinh thần trách nhiệm, rèn luyện sức khỏe, tăng cường tình đoàn kết, giao lưu, giúp đỡ những anh em yêu thích bộ môn bóng đá.

Chính vì điều đó, BLĐ đội bóng quyết định lập bản Quy chế hoạt động đội bóng. Quy chế này được lập nhằm quản lý mọi hoạt động của Đội bóng, bao gồm điều kiện hình thành và tham gia của các thành viên;  những quy định về trách nhiệm, quyền lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với tất cả các thành viên trong đội. Ban chấp hành Công Đoàn công ty có trách nhiệm quản lý điều hành hoạt động của Đội bóng được hiệu quả, đúng ý nghĩa trên tinh thần tự nguyện, tự giác và không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh dịch vụ của Công ty

Quy chế đội bóng, các thành viên có thể click hình dưới để Tải :

x