Menu

Giỏ hàng

Tính năng

Kích thước bộ lọc: 52 mm
Với động cơ STM
Khẩu độ tối đa: f/2.8

Hỗ trợ

Nội dung đang cập nhật
x
x