Menu

Giỏ hàng

Tính năng

Kích thước bộ lọc: 72 mm
Với động cơ vòng USM
Khẩu độ tối đa: f/2

Hỗ trợ

Nội dung đang cập nhật
x
x