Menu

Giỏ hàng

Tính năng

  • With ring USM motor
  • Filter size: 67mm
  • Max aperture: f/2.0

Hỗ trợ

Nội dung đang cập nhật
x
x